Nia Wyn Jones - Artist in Metal : Artist mewn Metal
kempton park   comisiynau celf cyhoeddus
Mae Nia wedi derbyn sawl comisiwn o statws yn ystod ei gyrfa ac erbyn hyn wedi magu enw fel un sy’n creu cynlluniau dyfeisgar a chreadigol o fewn canllawiau ei chwsmeriaid.

Yn 2008 dadorchuddiwyd un o’i cherfluniau gan Dywysog William. Creuwyd y darn anferth, 1.3 tunell ar gyfer pencadlys newydd Media Wales yng Nghaerdydd gyda’r bwriad o fod yn gynllun teyrnged i’r cartwnydd adnabyddus Gren. Blwyddyn ynghynt comisiynwyd Nia i greu cerflun i brif fynedfa cae rasio Kempton Park ar gyrion Llundain. Creuodd Nia’r darn drwy uno dros 500 o ddarnau o ddur di-staen at ei gilydd er mwyn creu delwedd 3D o geffyl a marchog mewn naid. Gweler enghreifftau o glwydi a rheiliau Nia o gwmpas gerddi ac ardaloedd cyhoeddus Caerdydd. Er enghraifft gerddi Eglwys Sain Ioan yng nhanol y ddinas a rheili o gwmpas gerddi Palas yr Esgob, Llandaf.

 

The Coach House | Rear of 28 Coronation Road | Birchgrove | Caerdydd | CF14 4QY
T. +44 (0) 29 20 621 706 M. +44 (0) 78 66 792 480 E. post@nia-wales.com W. www.nia-wales.com

© Nia Wyn Jones 2009
We -ap: designmatters.co.uk