Nia Wyn Jones - Artist in Metal : Artist mewn Metal
Nia at work

Mae Nia Wyn Jones yn cynllunio a gwneud pob math o bethau o fetel. Wedi graddio mewn Cynllunio ym Mhrifysgol Wolverhampton, dechreuodd ei gyrfa yn Llundain gan weithio fel cynllunydd i gwmni a oedd yn cyflenwi siopau megis John Lewis, Liberty a Debenhams.

Ers iddi sefydlu ei stiwdio ei hun ym 1998 mae Nia Wyn Jones wedi ymgymryd ag amrywiaeth fawr o gomisiynau, o gerfun ar gyfer cae rasio Kempton Park i dlysau gwobrwyo Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru. Yn ogystal a chynhyrchu gwaith i unigolion, mae hi wedi cynllunio gwaith i westai, eglwysi, ysgolion, penseiri a’r cyfryngau.

Ma ei gwaith wedi ei allforio mor bell a Spaen, yr U.D.A a Dubai.

Pan nad yw Nia yn dyrnu metel mae hi’n gweithio fel gohebydd celfyddydol ar ran S4C a BBC Cymru. Pun nai o flaen y camra neu’n gweithio yn yr efail mae Nia’n rhoi cant y cant o ymdrech ym mhopeth mae’n ei wneud. Mae hi bellach wedi magu enw fel artist nodedig yma’ng Nghymru gyda’i cherfluniau’n cael eu cydnabod yn y cyfryngau ac yn cael eu dadorchuddio gan y teulu Brenhinol.

 

The Coach House | Rear of 28 Coronation Road | Birchgrove | Caerdydd | CF14 4QY
T. +44 (0) 29 20 621 706 M. +44 (0) 78 66 792 480 E. post@nia-wales.com W. www.nia-wales.com

© Nia Wyn Jones 2009
We -ap: designmatters.co.uk